Obchodní podmínky

Jak nakupovat

Hlavní přístup k výrobkům je tvořen levým navigačním pruhem, u kterého se nabízí možnost volby zobrazení výrobků podle kategorie. V každé kategorii naleznete jednotlivé vytříděné položky. Klikáním na odkazy se propracujte až k požadovanému produktu nebo použijte vyhledávač - pomocí kterého snadno vyhledáte požadovaný produkt podle jeho názvu nebo objednacího čísla.

Pokud jste našli zboží, které hledáte a chcete si jej objednat, klikněte na tlačítko Koupit". Zboží se přesune do tzv. "košíku". Informace o Vašem nákupu se zobrazují v pravé horní části stránky. Před prvním nákupem se prosím seznamte s obchodními a záručními podmínkami, jakožto i nákupním a reklamačním řádem. Podáním objednávky potvrzujete souhlas se všemi těmito podmínkami. Veškeré objednávky jsou závazné. Zrušit objednávku je možné e-mailem na adresu blockshaft@topcentrum.cz, nebo telefonicky na čísle 466 921 292. Proto si prosím pečlivě zkontrolujte správnost všech uvedených údajů v objednávce. Po objednání je zasláno obratem potvrzení objednávky na Vámi uvedenou e-mailovou adresu.
 

všeobecné obchodní podmínky (Nákupní řád)

 

I. Úvodní ustanovení

 
 1. Tyto obchodní podmínky upravují dle ustanovení § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, část obsahu kupní smlouvy uzavřené mezi společností TOP CENTRUM CZ s.r.o., IČ 03656691, se sídlem Rohovládova Bělá 91, jako prodávajícím a kupujícím, uzavřené prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího provozovaného na webové stránce http://www.blockshaft.cz/. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce a kupní smlouvu je možné uzavřít také pouze v českém jazyce.
 2. V případě, že v uzavřené kupní smlouvě budou sjednány odlišné podmínky od těchto obchodních podmínek, má přednost kupní smlouva.
   

II. Uzavření kupní smlouvy

 
 1. Hlavní přístup k výrobkům je tvořen levým navigačním pruhem, u kterého se nabízí možnost volby zobrazení výrobků podle kategorie. V každé kategorii naleznete jednotlivé vytříděné položky. Klikáním na odkazy se propracujte až k požadovanému produktu nebo použijte vyhledávač - pomocí kterého snadno vyhledáte požadovaný produkt podle jeho názvu nebo objednacího čísla.
 2. Pokud jste našli zboží, které hledáte a chcete si jej objednat, klikněte na tlačítko Koupit". Zboží se přesune do tzv. "košíku". Informace o Vašem nákupu se zobrazují v pravé horní části stránky. Před prvním nákupem se prosím seznamte s všeobecnými smluvními podmínkami. Podáním objednávky potvrzujete souhlas se všemi těmito podmínkami. Veškeré objednávky jsou závazné. Zrušit objednávku je možné e-mailem na adresu blockshaft@topcentrum.cz, nebo telefonicky na čísle 466 921 292. Proto si prosím pečlivě zkontrolujte správnost všech uvedených údajů v objednávce. Po objednání je zasláno obratem potvrzení objednávky na Vámi uvedenou e-mailovou adresu.
 3. Po odeslání objednávky Vám bude zároveň odesláno e-mailem automatické potvrzení o jejím zaevidování v našem systému. V případě, že v tomto potvrzení naleznete nějaké nesrovnalosti, okamžitě nás kontaktujte e-mailem (blockshaft@topcentrum.cz) nebo telefonicky na číslo 466 797 255.
 4. Dodávka objednaného zboží a odstoupení od smlouvy ze strany zákazníka se řídí zákonem č. 89/2012 Sb. V případě, že platba byla provedena zálohově a objednávka je zrušena ještě před expedicí zboží, bude záloha převedena zpět na účet zákazníka.
 5. Vyhrazujeme si právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech
  • zboží se již nevyrábí nebo nedodává
  • změnila se výrazným způsobem cena
  • v případě, že tato situace nastane, se zavazujeme, že Vás neprodleně kontaktujeme e-mailem nebo telefonicky a domluvíme se s Vámi na dalším postupu (náhrada objednaného zboží jiným, zrušení objednávky,...)
 6. Uzavření kupní smlouvy probíhá prostřednictvím komunikačních prostředků na dálku. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy si hradí kupující sám (např. náklady na internetové připojení).
 7. Uzavřená kupní smlouva je uložena v elektronické podobě u prodávajícího. Kopii této smlouvy prodávající poskytne kupujícímu na základě jeho žádosti. Nedílnou součástí kupní smlouvy jsou tyto všeobecné obchodní podmínky, které jsou k dispozici na internetových stránkách prodávajícího.
   

III. Platební podmínky a dodání zboží

 
 1. V současné době je možné zboží hradit:
  • na dobírku: při převzetí dobírky od přepravní služby nebo pošty
  • převodem z účtu (proforma): na účet dodavatele formou zálohové faktury (zboží je odesláno po obdržení platby na účet)
  • hotově při osobním odběru v místě prodejny – TOP CENTRUM, Rohovládova Bělá 91, 533 43
 2. Možnosti dodání zboží jsou následující:
  • ČESKÁ POŠTA
   Vámi vybrané zboží je dopraveno přímo na adresu, kterou uvedete v objednávce. Pokud nebudete zastiženi je zásilka uložena na poště po dobu 15 kalendářních dnů, kde si ji můžete vyzvednout.
  • PŘEPRAVNÍ FIRMA GENERAL PARCEL
   Vámi vybrané zboží je dopraveno přímo na adresu, kterou uvedete v objednávce. Pokud nebudete zastiženi je pokus o dodání 3x zopakován, popřípadě budete kontaktováni telefonicky přepravcem (pokud do objednávky uvedete telefonní kontakt).
  • OSOBNÍ ODBĚR
   V našich prodejnách MILWAUKEE CENTRUM - Poděbradská 335, 530 09 Pardubice ve dnech Po - Pá od 8:00 do 17:00 hodin nebo Rohovládově Bělé v pracovní dny od 7:00 do 16:00.
 3. DOPRAVNÉ JE ZDARMA při nákupu nad 1.500,- bez DPH po celé ČR. Při každém nákupu z našeho internetového obchodu nehradíte balné, přepravné ani doběrečné, je-li objednávka nad 1.500,- bez DPH, nebude-li uvedeno jinak. Takto navíc ušetříte nejméně dalších 140,- Kč bez DPH. Tato akce se nevztahuje na přepravu do zahraničí, pro servisní zakázky a prodejce. V případě odeslání zásilky do zahraničí je přeprava řešena individuálně. U nadměrného zboží bude způsob a cena dopravy domluvena se zákazníkem před odesláním zboží.
 4. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.
 

IV. Odstoupení od smlouvy

 
 1. Kupující je oprávněn v případě, že je spotřebitelem v souladu s ustanovením § 1829 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů od dne převzetí zboží, je-li předmětem smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí, je kupující oprávněn odstoupit ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne převzetí poslední dodávky zboží.
 2. Pro dostoupení od smlouvy může kupující použít vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, který tvoří přílohu všeobecných obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy je kupující povinen zaslat na místo podnikání prodávajícího.
 3. Odstoupí-li kupující od smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel.
 4. Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Prodávající vrátí kupujícímu peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím spotřebitel souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady. Náklady spojené s vrácením zboží si nese kupující sám.
 5. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
 6. Kupující odpovídá prodávajícímu pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.
 7. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy:
  • poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
  • dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
  • dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele,
  • dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
  • dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
  • opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
  • dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
  • dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
  • dodávce novin, periodik nebo časopisů,
  • ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu,
  • uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo
  • dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.
 8. Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit kdykoliv před převzetím zboží ze strany kupujícího. V takovém případě prodávající bez zbytečného odkladu vrátí uhrazenou kupní cenu na účet určený kupujícím.
 9. Přílohou č. 2 této smlouvy je vzorové poučení o odstoupení od smlouvy.

V. Práva z vadného plnění

 
 1. Práva a povinnosti smluvních stran z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy.
 2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady, má vlastnosti vymíněné nebo obvyklé tak, aby bylo možné použít předmět plnění podle smlouvy, a je-li stranám znám, i podle účelu smlouvy.
 3. Plnění ze strany prodávajícího je vadné zejména
  • poskytne-li zboží, které nemá stanovené nebo ujednané vlastnosti
  • neupozorní-li na vady, které předmět plnění má, ač se při takovém předmětu obvykle nevyskytují
  • ujistí-li věřitele v rozporu se skutečností, že předmět plnění nemá žádné vady, anebo že se věc hodí k určitému užívání, nebo
  • zcizí-li cizí věc neoprávněně jako svoji
  • poskytne-li zboží, které nemá odpovídající množství, jakost a provedení
  • poskytne-li jinou než objednanou věc
 4. Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví až později. Právo kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti.
 5. Kupující je povinen věc prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství.
 6. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo:
  • na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci
  • na odstranění vady opravou věci
  • na přiměřenou slevu z kupní ceny
  • odstoupit od smlouvy
 7. Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li kupující své právo včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.
 8. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci; volba nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady. Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.
 9. Při dodání nové věci vrátí kupující prodávajícímu na jeho náklady věc původně dodanou. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí,
  • došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci,
  • použil-li kupující věc ještě před objevením vady,
  • nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo
  • prodal-li kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.
 10. Neoznámil-li kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy. Neoznámil-li kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci.
 11. Není-li kupující podnikatel a z okolností při uzavírání smlouvy není zřejmé, že se koupě týká jeho podnikatelské činnosti, je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Nemá-li věc stanovené vlastnosti, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.
 12. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil. Má-li věc vadu, z níž je prodávající zavázán, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.
 13. Práva z vad se uplatňují u prodávajícího v místě jeho podnikání, popř. se souhlasem prodávajícího na jiném místě.
 

VI. Další práva a povinnosti smluvních stran

 
 1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 657/15, 120 00 Praha 2, IČ 00020869, internetová adresa www.coi.cz.
 2. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.
 3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů – jméno, příjmení, datum narození, adresa, identifikační číslo, telefonní číslo, email. Tyto osobní údaje jsou zpracovány za účelem realizace práv a povinností vyplývajících z kupní smlouvy a pro vedení registrace kupujícího.
 4. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas kdykoliv odvolat.
 5. Nedílnou součástí těchto všeobecných obchodních podmínek je příloha č. 1 (vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy) a příloha č. 2 (vzorové poučení o právu na odstoupení od smlouvy).
 


 

Příloha č. 1

 
Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy
(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)
Oznámení o odstoupení od smlouvy
 
- Adresát : TOP CENTRUM CZ s.r.o., Rohovládova Bělá 91, 533 43 Rohovládova Bělá  postl@topcentrum.cz
- Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží (*)/o poskytnutí těchto služeb (*)
 
- Datum objednání (*)/datum obdržení (*)
 
- Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů
 
- Adresa spotřebitele/spotřebitelů
 
- Podpis spotřebitele/spotřebitelů (
 
- Datum
 
 

Příloha č. 2

Vzorové poučení o právu na odstoupení od smlouvy
1. Právo odstoupit od smlouvy
1.1 „Do 14 dnů máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu.“
1.2 „Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží“
1.3 „Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat (TOP CENTRUM CZ s.r.o., Rohovládova Bělá 91, 533 43 Rohovládova Bělá  , blockshaft@topcentrum.czformou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxem nebo e-mailem). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.“
1.4 „Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.“
2. Důsledky odstoupení od smlouvy
2.1 „Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady.“
Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve.“.
2.2
a) Převzetí zboží
 
 „Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, zašlete zpět nebo je předejte na adrese (TOP CENTRUM CZ s.r.o., Rohovládova Bělá 91, 533 43 Rohovládova Bělá). Lhůta se považuje za zachovanou, pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů.“.
 
b) Náklady spojené s vrácením zboží
 „Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží.“.
 
c) Odpovědnost za snížení hodnoty vráceného zboží
„Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.“
 

© 2024 BlockShaft. Powered by TopCentrum.cz. Všechna práva vyhrazena.